Primăria Lovrin județul Timiș

Hotărâri de consiliu (2017)

17/05/2017 Hotararea nr. 43 privind revocarea H.C.L. nr. 33/08.11.2012 referitoare la aprobarea traversarii terenului localizat in parcela A846/8, proprietatea Statului Roman de reteaua electrica, conform studiului tehnic si aprobarea Contractului de superficie, uz

26/04/2017 Hotararea nr. 42 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Lovrin, în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deseuri Timiş

26/04/2017 Hotararea nr. 41 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Lovrin pentru anul 2017

26/04/2017 Hotararea nr. 40 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr. 401863 Lovrin in suprafata de 501 m2, domnului Sobolu Ciprian si atribuirea suprafetei de 501 m2, teren inscris in CF nr. 401863 Lovrin, domeniul privat a

26/04/2017 Hotararea nr. 39 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr. 401862 Lovrin in suprafata de 501 m2, domnului Sobolu Calin si atribuirea suprafetei de 501 m2, teren inscris in CF nr. 401862 Lovrin, domeniul privat al

26/04/2017 Hotararea nr. 38 privind revocarea HCL nr. 46/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Zona de Productie Energie din Resurse Regenerabile cu Panouri Fotovoltaice” parcele inscrise in CF – urile nr. 400340 Lovrin, 400339 Lovrin

26/04/2017 Hotararea nr. 37 privind punerea la dispozitia ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020” a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

26/04/2017 Hotararea nr. 36 privind insusirea raportului de expertiza tehnica extrajudiciara, specialitatea constructii, speta constatari, pentru corpul D al imobilului, proprietatea comunei Lovrin – domeniul public, avand numarul de conscriere 266, inscris in CF nr

26/04/2017 Hotararea nr. 35 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Lovrin, în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

26/04/2017 Hotararea nr. 34 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Lovrin, incepand cu luna mai 2017

23/03/2017 Hotararea nr. 33 privind constatarea apartenenţei imobilului teren situat în Lovrin, nr. 115 înscris în CF nr. 400794 Lovrin, nr. top 224-225/b, în suprafaţă de 2097 m2, la domeniu privat al Comunei Lovrin, în administrarea Consiliului Loca

23/03/2017 Hotararea nr. 32 privind constatarea apartenenţei imobilului teren situat în Lovrin, nr. 280 înscris în CF nr. 400051 Lovrin, nr. top 455-456/1, în suprafaţă de 2064 m2, la domeniu privat al Comunei Lovrin, în administrarea Consiliului Loca

23/03/2017 Hotararea nr. 31 privind constatarea apartenenţei imobilului teren situat în Lovrin, nr. 138 înscris în CF nr. 400823 Lovrin, nr. top 273-274, în suprafaţă de 1511 m2, la domeniu privat al Comunei Lovrin, în administrarea Consiliului Local

23/03/2017 Hotararea nr. 30 privind constatarea apartenenţei imobilului teren situat în Lovrin, nr. 108 înscris în CF nr. 402141 Lovrin, nr. top 214-215, în suprafaţă de 2518 m2, la domeniu privat al Comunei Lovrin, în administrarea Consiliului Local

23/03/2017 Hotararea nr. 29 privind atribuirea suprafetei de 511 m2, teren inscris in CF nr. 401856 Lovrin, domeniul privat al comunei Lovrin, d-lui Moraru Solomon Adrian, domiciliat in comuna Lovrin nr. 12, jud. Timis, in vederea constructiei de locuinta in baza Le

23/03/2017 Hotararea nr. 28 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr. 402090 Lovrin in suprafata de 582 m2, domnilor Adamut Nicolae, Adamut Margareta si Adamut Alina Anca si atribuirea suprafetei de 582 m2, teren inscris in

23/03/2017 Hotararea nr. 27 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr. 402091 Lovrin in suprafata de 581 m2, domnilor Adamut Nicolae, Adamut Margareta si Adamut Alina Anca si atribuirea suprafetei de 581 m2, teren inscris in

23/03/2017 Hotararea nr. 26 privind aprobarea intocmirii raportului de expertiza tehnica extrajudiciara, specialitatea constructii, speta constatari, pentru corpul D al imobilului, proprietatea comunei Lovrin – domeniul privat, avand numarul de conscriere 266, inscr

23/03/2017 Hotararea nr. 25 privind aprobarea bugetului local al Comunei Lovrin pe anul fiscal 2017

10/03/2017 Hotararea nr. 24 privind atribuirea suprafetei de 501 mp, teren inscris in CF nr. 401871 Lovrin, domeniul privat al comunei Lovrin, d-lui Lupsa Mihai Dumitru si sotiei Lupsa Luminita Fabiola, domiciliati in comuna Lovrin nr. 179, jud. Timis, in vederea co

10/03/2017 Hotararea nr. 23 Hotararea nr. 23 privind aprobarea proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SCOALĂ CLASELE 1-4 CORP A ȘI B, COMUNA LOVRIN”

10/03/2017 Hotararea nr. 22 privind aprobarea Proiectului „CONSTRUIRE CRESA IN LOCALITATEA LOVRIN”

10/03/2017 Hotararea nr. 21 privind aprobarea proiectului de investiții „RIGOLE PENTRU SCURGEREA APELOR ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI ÎN COMUNA LOVRIN”

10/03/2017 Hotararea nr. 20 privind aprobarea Proiectului „REALIZARE SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA LOVRIN, JUD TIMIS”

10/03/2017 Hotararea nr. 19 privind aprobarea Proiectului „MODERNIZARE SI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC COMUNA LOVRIN”

27/02/2017 Hotararea nr. 18 privind aprobarea regulamentelor privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici cat si ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lovrin

27/02/2017 Hotararea nr. 17 privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea câinilor cu şi fără stăpân din comuna Lovrin şi a animalelor de companie

27/02/2017 Hotararea nr. 16 privind organizarea, cat si derularea activitatilor edilitar-gospodaresti de pe raza UAT Lovrin in anul 2017

27/02/2017 Hotararea nr. 15 privind aprobarea plații cotizației anuale pentru anul 2017 datorată de comuna Lovrin, județul Timis, la Asociația Grupul de Acțiune Locală TRIPLEX CONFINIUM

27/02/2017 Hotararea nr. 14 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice, organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Lovrin pentru anul 2017

27/02/2017 Hotararea nr. 13 privind aprobarea inchiderii contului exercitiului bugetar al comunei Lovrin pe anul fiscal 2016

17/02/2017 Hotararea nr. 12 privind acordul Consiliului Local Lovrin cu privire la demararea investitiilor care vizeaza ”Construire cresa in localitatea Lovrin”, ”Reabilitare, modernizare si dotare scoala cu clasele 1-4 corp A si B comuna Lovrin”, ,,Rigole pentru s

13/02/2017 Hotararea nr. 11 privind aprobarea achiziționării, instalării şi utilizării sistemului de supraveghere video IP, în comuna Lovrin

13/02/2017 Hotararea nr. 10 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr. 401866 Lovrin in suprafata de 1648 m2 si atribuirea in folosinta fara licitatie si fara plata, a suprafetei de teren de 501 mp, inscris in CF nr. 401876 L

13/02/2017 Hotararea nr. 9 privind aprobarea ACORDULUI DE COOPERARE referitor la organizarea și exercitarea activității de urbanism și amenajarea teritoriului dintre comuna Lovrin si Asociatia Comunelor din Romania

13/02/2017 Hotararea nr. 8 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Lovrin, incepand cu luna februarie 2017

25/01/2017 Hotararea nr. 7 privind aprobarea primei inscrieri in Cartea Funciara, a unui imobil situat in intravilanul comunei Lovrin

25/01/2017 Hotararea nr. 6 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de prestari servicii de colectare si transport a deseurilor menajere de pe raza comunei Lovrin, nr. 476/01.07.2016

25/01/2017 Hotararea nr. 5 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Lovrin, pentru anul scolar 2017-2018

25/01/2017 Hotararea nr. 4 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2017 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat

25/01/2017 Hotararea nr. 3 privind aprobarea aderararii comunei Lovrin la Asociatia Comunelor din Romania

25/01/2017 Hotararea nr. 2 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Lovrin, pentru anul fiscal 2017

25/01/2017 Hotararea nr. 1 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Lovrin