Primăria Lovrin județul Timiș

Hotararea nr. 7 privind aprobarea primei inscrieri in Cartea Funciara, a unui imobil situat in intravilanul comunei Lovrin