Primăria Lovrin județul Timiș

Hotararea nr. 42 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Lovrin, în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deseuri Timiş