Primăria Lovrin județul Timiș

Hotararea nr. 40 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr. 401863 Lovrin in suprafata de 501 m2, domnului Sobolu Ciprian si atribuirea suprafetei de 501 m2, teren inscris in CF nr. 401863 Lovrin, domeniul privat a