Primăria Lovrin județul Timiș

Hotararea nr. 39 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr. 401862 Lovrin in suprafata de 501 m2, domnului Sobolu Calin si atribuirea suprafetei de 501 m2, teren inscris in CF nr. 401862 Lovrin, domeniul privat al