Primăria Lovrin județul Timiș

Hotararea nr. 38 privind revocarea HCL nr. 46/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Zona de Productie Energie din Resurse Regenerabile cu Panouri Fotovoltaice” parcele inscrise in CF – urile nr. 400340 Lovrin, 400339 Lovrin