Primăria Lovrin județul Timiș

Hotararea nr. 33 privind constatarea apartenenţei imobilului teren situat în Lovrin, nr. 115 înscris în CF nr. 400794 Lovrin, nr. top 224-225/b, în suprafaţă de 2097 m2, la domeniu privat al Comunei Lovrin, în administrarea Consiliului Loca