Primăria Lovrin județul Timiș

Hotararea nr. 32 privind constatarea apartenenţei imobilului teren situat în Lovrin, nr. 280 înscris în CF nr. 400051 Lovrin, nr. top 455-456/1, în suprafaţă de 2064 m2, la domeniu privat al Comunei Lovrin, în administrarea Consiliului Loca