Primăria Lovrin județul Timiș

Hotararea nr. 31 privind constatarea apartenenţei imobilului teren situat în Lovrin, nr. 138 înscris în CF nr. 400823 Lovrin, nr. top 273-274, în suprafaţă de 1511 m2, la domeniu privat al Comunei Lovrin, în administrarea Consiliului Local