Primăria Lovrin județul Timiș

Hotararea nr. 30 privind constatarea apartenenţei imobilului teren situat în Lovrin, nr. 108 înscris în CF nr. 402141 Lovrin, nr. top 214-215, în suprafaţă de 2518 m2, la domeniu privat al Comunei Lovrin, în administrarea Consiliului Local