Primăria Lovrin județul Timiș

Hotararea nr. 28 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr. 402090 Lovrin in suprafata de 582 m2, domnilor Adamut Nicolae, Adamut Margareta si Adamut Alina Anca si atribuirea suprafetei de 582 m2, teren inscris in