Primăria Lovrin județul Timiș

Hotararea nr. 27 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr. 402091 Lovrin in suprafata de 581 m2, domnilor Adamut Nicolae, Adamut Margareta si Adamut Alina Anca si atribuirea suprafetei de 581 m2, teren inscris in