Primăria Lovrin județul Timiș

Hotararea nr. 26 privind aprobarea intocmirii raportului de expertiza tehnica extrajudiciara, specialitatea constructii, speta constatari, pentru corpul D al imobilului, proprietatea comunei Lovrin – domeniul privat, avand numarul de conscriere 266, inscr