Primăria Lovrin județul Timiș

Hotararea nr. 18 privind aprobarea regulamentelor privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici cat si ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lovrin