Primăria Lovrin județul Timiș

Hotararea nr. 16 privind organizarea, cat si derularea activitatilor edilitar-gospodaresti de pe raza UAT Lovrin in anul 2017