Primăria Lovrin județul Timiș

Hotararea nr. 10 privind retragerea dreptului de folosinta asupra imobilului teren inscris in CF nr. 401866 Lovrin in suprafata de 1648 m2 si atribuirea in folosinta fara licitatie si fara plata, a suprafetei de teren de 501 mp, inscris in CF nr. 401876 L